PrintFriendlyFacebook
Udostępnij na Facebooku!

PLANETARIUM INSTYTUTU ASTRONOMICZNEGO – WROCŁAW


W maju 2009 r. w Instytucie Astronomicznym Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczęła działalność Pracownia Dydaktyki i Popularyzacji Astronomii „Planetarium”. Głównym celem Pracowni jest popularyzacja astronomii przy zastosowaniu nowoczesnych technik multimedialnych. Przygotowaliśmy bogatą ofertę zajęć dla uczniów szkół wszystkich szczebli oraz innych osób zainteresowanych astronomią, a zajęcia prowadzone są przez zawodowych astronomów.

Oferujemy pokazy w cyfrowym planetarium, czyli komputerowe projekcje nieba na pół sferycznym ekranie. Prowadzimy także lekcje na wybrane tematy z dziedziny astronomii, a ich poziom i zakres informacji dostosowane są do wieku słuchaczy. Każda lekcja jest bogato ilustrowana barwnymi prezentacjami multimedialnymi, zawierającymi oprócz zdjęć także animacje i filmy.

Treści pokazów w planetarium i lekcji stanowią istotne uzupełnienie wiedzy z dziedziny astronomii przekazywanej uczniom w ramach realizacji programu szkolnego.

Zajęcia w tygodniu prowadzone  wyłącznie dla grup zorganizowanych.

Adres:
Instytut Astronomiczny U.Wr.
51-622 Wrocław
ul. Kopernika 11, budynek D


Kontakt:
strona internetowa: http://planetarium.astro.uni.wroc.pl/index.php
mail: planetarium@astro.uni.wroc.pl
Barbara Cader-Sroka 71 3378067
Paweł Preś 71 3378064

ZWIEDZAJ Z KOGIS – ZOBACZ INNE ATRAKCJE W NASZYM PORTALU