PrintFriendlyFacebook
Udostępnij na Facebooku!

MUZEUM GÓRNOŚLĄSKI PARK ETNOGRAFICZNY W CHORZOWIE


Saknsen, czyli Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie jest muzeum etnograficznym na wolnym powietrzu, gromadzącym i prezentującym tradycyjne, drewniane budownictwo wiejskie i małomiasteczkowe tj. budynki mieszkalne i gospodarcze, obiekty rzemieślniczo-przemysłowe oraz sakralne wraz z wyposażeniem wnętrz.

Chorzowska placówka to jedno z większych muzeów na wolnym powietrzu w Polsce. Na powierzchni 22 ha prezentowanych jest 75. obiektów z 14-stoma zagrodami, które – zgrupowane w formie przysiółków – nie odtwarzają układu danej wsi, lecz dają całościowy obraz tradycyjnego budownictwa na pojedynczych, kompletnych przykładach. Budynki składające się na zagrody pochodzą z różnych miejscowości danego podregionu, gdyż w latach pięćdziesiątych nie było już w obrębie naszego województwa pełnych obejść o zabytkowym charakterze. Zestawione są one jednakże zgodnie z miejscową tradycją i wiedzą o danym układzie.

Pierwsze obiekty posadowiono w 1964 roku, a były to wiatrak z Grzawy i spichlerz z Warszowic. Lata 1969-1975 to okres intensywnych robót ziemnych związanych z ukształtowaniem terenu pod planowane zagrody; budową dróg, cieku wodnego oraz wytyczeniem pól, łąki i ogródków przyzagrodowych. W 1975 roku po przeniesieniu 33 obiektów udostępniono skansen zwiedzającym, zaś dalszą budowę i ekspozycję przejęła powołana wówczas dyrekcja. Zgromadzone w Górnośląskim Parku Etnogrficznym zabytki budownictwa ludowego pochodzą z pięciu podregionów Górnego Śląska (beskidzkiego, podgórskiego, pszczyńsko – rybnickiego, przemysłowego i lublinieckiego) oraz Zagłębia Dąbrowskiego. O takim obliczu skansenu zadecydowały nie historyczne granice Górnego Śląska, a obszar woj. katowickiego z lat 70-tych. Budownictwo zachodniej, historycznej części Górnego Śląska, prezentuje Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach.

Adres:

ul. Parkowa 25,
41-500 Chorzów

Kontakt:

tel: +48 32 241 07 18

e-mail – sekretariat@muzeumgpe-chorzow.pl

Strona internetowa:

http://muzeumgpe-chorzow.pl/pl/