PrintFriendlyFacebook
Udostępnij na Facebooku!

BASEN W SZCZYTNIE


Wyższa Szkoła Policji
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno
tel. 89 621 59 00
https://www.wspol.edu.pl/g/basen
Województwo Warmińsko Mazurskie