PrintFriendlyFacebook
Udostępnij na Facebooku!
Nr oferty: 164

OBÓZ MŁODZIEŻOWY CHILL OUT ZONE – BOŚNIA I HERCEGOWINA – HOTEL TELLA (AUTOKAR)


Fakultety

Teraz wszystkie imprezy fakultatywne na obozach młodzieżowych możesz wykupić u nas w biurze. Dzięki temu zabierasz mniej gotówki i zapewniasz sobie niezmienność ceny! (Cena w EUR płatna na miejscu, cena w PLN płatna w biurze)

MOSTAR + WODOSPADY KRAVICA – miasto położone po obu brzegach rzeki Neretwy, które łączy najważniejszy symbol kraju – Stary Most. Obowiązkowym punktem wizyty w mieście jest klimatyczna uliczka Kujudziluk, na której można poczuć prawdziwy bałkański klima i smak. Wodospady Kravica czyli naturalny raj z pięknymi widokami i krystalicznie czysta wodą. U podnóża wodospadu będzie można się poopalać.
Cena: 35 EUR/150 PLN

FISH PICNIC NA WYSPĘ HVAR – wycieczka na wyspę nazywaną chorwacką Maderą lub królową chorwackich wysp z największą ilością słońca w ciągu roku w całym kraju  – Hvar.
Cena: 42 EUR/ 180 PLN

UBEZPIECZENIA:

Podwyższenie Ubezpieczenia KL (do 20 000 EUR) – Podniesienie kwoty ubezpieczenia KL na imprezach zagranicznych do kwoty 20.000 EUR. Cena 45 PLN

Ubezpieczenie od chorób przewlekłych CP – Pokrywa koszty leczenia chorób przewlekłych poza granicami Polski, które nie są zawarte w standardowym ubezpieczeniu AXA Kontynenty do kwoty 10.000 EUR lub 20.000 EUR (w przypadku wykupienia Podwyższonego Ubezpieczenia KL. Cena 160 PLN

Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji – Jest to dodatkowe i dobrowolne ubezpieczenie, gwarantujące zwrot kosztów rezygnacji w przypadku rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej z przyczyn losowych niezależnych od Uczestnika. W takim przypadku Towarzystwo Ubezpieczeniowe zwraca koszty poniesione poniesione w związku z rezygnacją z następujących powodów: nieszczęśliwy wypadek, przedwczesny poród, nagła poważna choroba Uczestnika lub osoby bliskiej, śmierć uczestnika albo członka najbliższej rodziny, poważna szkoda w mieniu Uczestnika powstała w wyniku działania ognia, katastrof żywiołowych lub przestępstwa. Każdy taki przypadek winien być odpowiednio udokumentowany (raport z policji, zaświadczenie od niezależnego lekarza)a AXA zastrzega sobie prawo do zweryfikowania dokumentów oraz do powołania niezależnych od ubezpieczonego biegłych specjalistów. Wysokość odszkodowania w przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej uzależniona jest od daty zgłoszenia rezygnacji w biurze podróży w stosunku do dnia rozpoczęcia imprezy. Ubezpieczonemu przysługuje świadczenie w wysokości 80% poniesionych, a nie zrefundowanych kosztów z zastrzeżeniem górnej granicy ceny imprezy na osobę – równowartości 16.000 PLN. UWAGA! Ubezpieczenie kosztów rezygnacji można zawrzeć nie później niż do 5 dnia od daty zawarcia umowy w imprezie turystycznej (wpłaty całości lub części – zaliczki). W przypadku gdy do rozpoczęcia imprezy imprezy turystycznej jest mniej niż 30 dni, ubezpieczenie kosztów rezygnacji musi być zawarte tylko w dniu zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie. Cena 54 PLN

Gwarancja Zmiany Rezerwacji – jeżeli nie jesteś pewien czy zarezerwujesz dobre miejsce i termin wyjazdu to Gwarancja Zmiany Rezerwacji jest stworzona właśnie dla Ciebie. Dzięki niej do 10 dni przed rozpoczęciem obozu możesz zmienić wszystko! Datę obozu a nawet miejsce wyjazdu. Sam o tym decydujesz bez żadnych dodatkowych kosztów. Jeżeli rezerwując wyjazd korzystałeś ze zniżki, zachowujesz ją przy każdej zmianie.
Przy wymianie na droższy wyjazd/termin dopłacasz tylko różnicę wynikająca z wyliczenia ceny. Natomiast jeżeli wyjazd/termin jest tańszy, zwracamy różnicę. Gwarancję tą możesz wykupić tylko w momencie podpisywania umowy. Cena 50 PLN

Gwarancja Stałej Ceny-nie musisz już się martwić zmianami kursu Euro. Dzięki tej Gwarancji masz pewność, że cena obozu nie ulegnie zmianie i kupisz ją w kwocie, w której zarezerwowałeś obóz. Cena 40 PLN

Gwarancja All Inclusive (Gwarancja Zmiany Rezerwacji+AXA Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji+Gwarancja Stałej Ceny). Cena 110 PLN

Prześlij swoje zgłoszenie

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Fakultety