PrintFriendlyFacebook
Udostępnij na Facebooku!

SĄDECKI PARK ETNOGRAFICZNY – NOWY SĄCZ


Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu – skansen regionalny prezentujący architekturę drewnianą i tradycyjną kulturę ludową historycznej Sądecczyzny. Region ten obejmuje cztery grupy etnograficzne: Lachów Sądeckich, zachodnią część Pogórzan, Górali Sądeckich i Łemków Nadpopradzkich.

Na ok. 20 hektarowym obszarze parku znajduje się 68 obiektów, zgrupowanych w kilkunastu zespołach. Jest to 9 wielobudynkowych zagród chłopskich, 4 zagrody jednobudynkowe, XVII-wieczny dwór szlachecki, folwark dworski, XVIII-wieczna cerkiew łemkowska, fragment osady Cyganów Karpackich, luźno stojące budynki przemysłu wiejskiego (kuźnia, olejarnia, wiatrakitp.), mała architektura (kapliczki, krzyże przydrożne, studnie, pasieki, suszarnie owoców itp. W większości obiektów znajduje się stała ekspozycja wnętrz mieszkalnych, gospodarczych i przemysłowych, zróżnicowanych chronologicznie, majątkowo i społecznie. Odtworzone zostały stare, wiejskie warsztaty rzemieślnicze. Wiedzę o kulturze regionu wzbogacają ponadto tematyczne wystawy etnograficzne: „Izba weselna” i wystawa maziarstwa łemkowskiego. Ekspozycje wnętrz obejmują łącznie 58 pomieszczeń. Charakter tradycyjny ma również zieleń i całe otoczenie zagród.

W muzealnym miasteczku i skansenie rozwija się działalność warsztatowa, edukacyjna i naukowa. W plenerze organizowane są imprezy etnograficzno-folklorystyczne, jarmarki i pokazy, a w sali konferencyjnej ratusza – spotkania i sympozja. We dworze małomiasteczkowym działa Biblioteka Specjalistyczna z bogatymi zbiorami sandecjanów i wydawnictw spiskich (polskich i słowackich) oraz książek i czasopism polskich z zakresu historii, teorii i historii sztuki, kultury, archeologii, muzealnictwa i ochrony zabytków, a w jednej z zagród pobliskiego sektora niemieckiego pomieszczone są zbiory muzealnego Archiwum.

Adres:

ul. Jagiellońska 56
33-300 Nowy Sącz

Kontakt:

sekretariat@muzeum.sacz.pl
tel. centrala: +48 18 443 77 08
+48 18 443 78 65

Strona internetowa:

GŁÓWNA