PrintFriendlyFacebook
Udostępnij na Facebooku!

REZERWAT PRZYRODNICZO – ASTRONOMICZNY “METEORYT” W MORASKU


Teren leśne w pobliżu Poznania posiadają bardzo dużo walorów przyrodniczych. Najciekawszym terenem jest zespół kraterów, który powstał w wyniku upadku Meteorytu. Miejsce te nazywane jest rezerwatem przyrodniczym “Meteoryt”. Ciekawy pomysł na wycieczkę dla rodzi czy też grup zorganizowanych (obozy, kolonie, zielone szkoły).

Adres:
Rezerwat Meteorytów Krater Nr. 1
Meteorytowa 1, Poznań

Kontakt:
https://www.poznan.pl/mim/turystyka/rezerwat-meteoryt-morasko,p,186,564.html