PrintFriendlyFacebook
Udostępnij na Facebooku!

REZERWAT ARCHEOLOGICZNY W BĘDKOWICACH


Rezerwat został utworzony w latach 70-tych XX w., powstał na terenie słowiańskiego grodziska z VIII-XI wieku, otoczonego wałami obronnymi. Teren rezerwatu obejmuje pozostałości grodu Ślężan, cmentarzysko kurhanowe z VIII-IX w., kamienny krąg kultowy, średniowieczny staw oraz wał zewnętrzny. Z tablicy informacyjnej dowiadujemy się, że gród zbudowano w VIII w. na planie owalu o wymiarach 75 x 65 m, otoczony był wałem obronnym i suchą fosą. Zabudowę grodu tworzyły drewniane domostwa, częściowo zagłębione w ziemię, posiadały one kamienne paleniska oraz jamy ziemne, służące do przechowywania żywności. Ludność zamieszkująca gród należała do prapolskiego plemienia Ślężan, mieszkającego głównie w dorzeczach Baryczy, Ślęzy, Oławy, Bystrzycy i Widawy. 

Na miejscu grodziska urządzono skansen osadniczy ze zrekonstruowanymi chatami drewnianymi i studnią. Na terenie rezerwatu znajduje się miejsce spotkań archeologicznych z wiatą, paleniskiem i ekspozycją wystawienniczą.

Adres:

 55-050 Będkowice