PrintFriendlyFacebook
Udostępnij na Facebooku!

MUZEUM WSI KIELECKIEJ W KIELCACH


Muzeum Wsi Kieleckiej – Park Etnograficzny w Tokarni powstało według założeń etnografa Romana Reinfussa, który zamierzał odtworzyć typowy układ osadniczy wiosek z różnych subregionów Kielecczyzny. W skład muzeum wchodzi 38 obiektów budownictwa drewnianego.

Park Etnograficzny w Tokarni czynny jest przez cały rok. Organizowane są tutaj imprezy folklorystyczne np. Święto Chleba, Świętokrzyski Jarmark Folklorystyczny oraz Hubertus Świętokrzyski. Jest to ciekawe miejsce zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla zorganizowanych grup m.in. kolonii, obozów dziecięcych i młodzieżowych, wycieczek szkolnych.

Adres:
ul. Jana Pawła II 6
25-025 Kielce

Kontakt:
tel.: 41 34 492 97 wew. 110
www.mwk.com.pl

ZWIEDZAJ Z KOGIS – ZOBACZ INNE ATRAKCJE W NASZYM PORTALU