PrintFriendlyFacebook
Udostępnij na Facebooku!

MUZEUM BUDOWNICTWA LUDOWEGO – PARK ETNOGRAFICZNY W OLSZTYNKU


Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku zajmuje obecnie powierzchnię 94 ha. Pierwsze 12 budynków zostało przeniesionych podczas wojny z muzeum architektury wiejskiej istniejącego w Królewcu od 1913 roku. Tym samym niedawno skansen obchodził stulecie istnienia. Potem  był systematycznie rozbudowywany, a dziś zarządza 74 obiektami, prowadząc ważną działalność edukacyjną i dbając o dziedzictwo kulturowe regionu.

W muzeum znajdują się zabudowania wiejskie z Warmii, Mazur i innych terenów dawnych Prus Wschodnich. Pochodzą z różnych okresów i pełnią różne funkcje, dzięki czemu możemy zorientować się, jak zmieniała się wieś na przestrzeni lat. Zobaczymy tu obiekty mieszkalne, sakralne, gospodarcze i przemysłowe. Wewnątrz budynków umieszczono tradycyjne przedmioty codziennego użytku na wsi w XIX i XX wieku oraz zbiory sztuki ludowej. Łączna liczba eksponatów to ponad 10 tys. egzemplarzy. Na terenie skansenu znajduje się też Mini ZOO oraz piękne ogrody. Osobnym jest Salon Wystawowy urządzony w kościele parafialnym z XIV wieku w centrum Olsztynka. Tuż obok znajduje się baszta z XVI wieku, będąca elementem murów obronnych, zwana Domem Mrongowiusza (mieszkał tu kiedyś Krzysztof Mrongowiusz, znany polski działacz i nauczyciel). Oba obiekty pełnią obecnie funkcje muzealne, organizowane są w nich wystawy. Muzeum prowadzi także lekcje muzealne.

Adres:

Leśna 23, 11-015 Olsztynek

Kontakt:

E-mail: sekretariat@muzeumolsztynek.com.pl

mbl@muzeumolsztynek.com.pl

Strona internetowa:

http://muzeumolsztynek.com.pl/