PrintFriendlyFacebook
Udostępnij na Facebooku!

BIAŁOSTOCKIE MUZEUM WSI


Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej powstało we wrześniu 2016 roku w wyniku połączenia Białostockiego Muzeum Wsi i Działu Etnografii, wyłączonych ze struktur Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

Rozplanowaniem budynków rządzi ich przyporządkowanie tematyczne. Wyróżniono trzy sektory: leśny, dworski oraz drobnoszlachecki. W skład pierwszego działu, znajdującego się najbliżej wejścia do skansenu, na obszarze częściowo zalesionym, wchodzą zagrody leśniczego i gajowego. Są to zabytki z początku XX wieku. Nieopodal znajdziemy także chatę z połowy XIX wieku, pochodzącą ze Starej Grzybowszczyzny koło Krynek. Jest to przykład zabudowania wiejskiego charakterystycznego dla mało zamożnego chłopstwa – pod jednym dachem znajduje się część mieszkalna i gospodarcza. Zwiedzić można także wnętrze chałupy.

Część dworska skupia się wokół imponującego drewnianego dworu z Bobry Wielkiej, najstarszego i największego obiektu muzealnego. Niestety jest on wyłączony ze zwiedzania. Budynek zadziwia architektonicznym kunsztem – utrzymamy w stylu klasycystycznym, z dachem naczółkowym i wolimi okami oraz charakterystycznym gankiem podpartym kolumnami.

W skład ostatniego z sektorów, będącego odwzorowaniem przysiółka drobnoszlacheckiego wchodzą cztery zagrody: z Piszcząt Piekowięt, Pieczysk, Tymianek Buci oraz Dąbrowy Moczydły. Znajdujące się w nich chałupy różnią się rozplanowaniem i wielkością, odzwierciedlając stan majątkowy właścicieli.

Tym, co zachwyca najbardziej w białostockiej architekturze są drewniane zdobienia naroży domów (węgłów), okien, ganków, szczytów. W malowniczej drewnianej chacie z Dąbrowy Moczydły podziwiać można wystawę pod tytułem „Dziecięce troski i beztroski”, na której zgromadzono kolekcję typowych dla dziewiętnastowiecznej wsi przedmiotów związanych z okresem niemowlęcym oraz dziecięcym: kołyski, ubrania, zabawki, przybory szkolne. 

Adres:

ul. Leśna 7
16-010 Wasilków

Kontakt:

tel.: 085 74-36-082

bmw@muzeum.bialystok.pl

Strona internetowa:

Aktualności